Prof.Dr.
Ahmet TUTAR
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
İletişim
(264) 295 60 40